Cercle Brugge Forum - Registratie

Door het bezoeken van “Cercle Brugge Forum”, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, bezoek of gebruik “Cercle Brugge Forum” dan niet langer. We hebben het recht om de voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen ons best doen om je hiervan tijdig op de hoogte te brengen, het is echter aan te raden om zelf de voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Ga je niet akkoord met deze wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van “Cercle Brugge Forum”. Blijf je gebruik maken van “Cercle Brugge Forum”, dan ga je automatisch akkoord met de wijzigingen en of toevoegingen.

1) Dit is een onafhankelijk en onofficieel forum van en voor supporters van Cercle Brugge K.SV. Dat wil niet zeggen dat supporters van andere verenigingen niet welkom zijn, integendeel. Van hen wordt echter verwacht dat ze zich respectvol tonen ten opzichte van onze vereniging en zich niet bezondigen aan het beledigen of uitdagen van onze fans of onze vereniging. Dit respect zal zich ook uiten in het kiezen van een nickname en in de benaming die aan Cercle Brugge wordt gegeven. Ook van de Cerclesupporters zelf verwachten we een respectvolle behandeling van spelers, trainers, bestuursleden en andere geëngageerden van Cercle Brugge.

2) Nieuw geregistreerde forumleden zullen merken dat hun eerste posts op het forum mogelijks persoonlijk moeten worden goedgekeurd door de Beheerder of een. Dit is een maatregel die werd uitgevaardigd om de stroom aan SPAMbots een halt toe te roepen. De Beheerder en Moderatoren kunnen dit aantal goed te keuren posts ten allen tijde verminderen of vermeerderen, afhankelijk van de SPAMbot dreiging.

3) Start enkel topics als je zeker bent dat er over het onderwerp nog niet eerder een topic werd geopend. Vóór je een topic start, controleer ook even of de topic wel strookt met het onderwerp van het forum waarin je wil posten. Indien er al een topic over dat onderwerp bestaat, reply dan gewoon in de desbetreffende topic.

4) Probeer zoveel mogelijk on-topic te blijven. We weten ook dat dit niet altijd mogelijk is en uiteraard zijn uitweidingen niet altijd een probleem. Het wordt wel een probleem als je systematisch off-topic gaat.

5) Meng u enkel in een discussie als je argumenten hebt. Replies die enkel bestaan uit "ik ook" of "ik vind dat ook" zijn eerder storend. Dat wil niet zeggen dat ludieke, korte post verboden zijn, maar onthoud dat een discussie maar mogelijk is als er argumenten op tafel komen. Bijgevolg is het wenselijk dat het aantal berichten dat je per dag schrijft beperkt blijft. Niemand zit te wachten op iemand die in elke topic een nietszeggende reply schrijft of die zinloze topics start.

6) Als de moderatoren of de beheerder in een bepaald topic meer dan 10 dt-fouten terugvinden, hebben zij het recht om een willekeurig bericht te verwijderen.

7) Speel nooit op de man! Beledigingen, bedreigingen of uitdagingen ten opzichte van een ander forumlid of aan eender wiens adres zijn uit den boze!

8) De voertaal op dit forum is het Nederlands. Dat betekent niet dat andere talen, of links naar artikels in een andere taal dan het Nederlands, verboden zijn. Hou er rekening mee dat mogelijk niet alle forumleden de betreffende vreemde taal machtig zijn. Probeer dan ook in de mate van het mogelijke een samenvatting in het Nederlands van het artikel in kwestie te voorzien. Dit laatste mag gerust 1 samenvattende zin zijn, is geen verplichting maar vooral sympathiek naar de medeforumleden toe en draagt bij tot het in stand houden van de goeie leesbaarheid van dit forum.

9) Buitenlandse en/of anderstalige forumleden zijn hier uiteraard ook hartelijk welkom. Het spreekt voor zich dat met deze forumleden gecommuniceerd kan worden in een taal anders dan het Nederlands. Ook hier geldt bovenstaande forumregel, dat het gesprek idealiter ten minste gedeeltelijk in het Nederlands wordt vertaald, zodat alle forumleden het gesprek (in grote lijnen) kunnen volgen.

10) Probeer je taalgebruik te verzorgen. Gebruik leestekens en hoofdletters waar nodig en verzorg je zinsbouw. Vermijd het gebruik van dialect. Dit forum moet namelijk leesbaar blijven voor iedereen. Beperk het gebruik van smileys tot het hoogstnodige.

11) Het posten van links naar illegale websites (warez, kinderporno, neonazi-sites, etc.) en het posten van dergelijke afbeeldingen (als bijlage, avatar, signature, etc.) zijn ten strengste verboden. Overtreding van deze forumregel zal altijd bestraft worden met de definitieve verbanning.

12) SPAM of reclame voor een (betalend) evenement of een product dat niets met Cercle Brugge te maken heeft, is verboden. Dat is ook het geval indien deze reclame in een avatar of signature wordt geplaatst. Indien je dergelijke reclame wenst te maken, vraag je eerst toestemming aan een moderator.

13) Zich voordoen als iemand anders (bvb. zich voordoen als een Cerclesupporter louter om te komen stoken terwijl men supporter van een andere ploeg is) is niet toegelaten. Hetzelfde geldt voor "reïncarnaties" van definitief gebande forumleden. De Beheerder en Moderatoren hebben het recht om alle accounts van een geband forumlid te deactiveren.

14) Racistische, xenofobe, homofobe en andere discriminerende opmerkingen of uitspraken zijn ten strengste verboden. Ook nicknames waaruit discriminatie, xenofobie, homofobie of racisme blijkt, zullen niet geduld worden.

15) Het forum is geen roddelkrant. Toon dus een zeker respect voor het privéleven van zowel de medeforumgebruikers, als van spelers, bestuursleden en mensen uit de entourage van Cercle. Denk altijd even na voor je persoonlijke zaken over iemand schrijft en hou er rekening mee dat dit forum openbaar is. Een vuistregel hiervoor kan zijn dat je zaken die je niet graag over jezelf zou willen lezen op het forum, ook niet van andere mensen moet openbaar maken.

16) Wees voorzichtig met vertrouwelijke informatie. Het is natuurlijk leuk om te speculeren over bepaalde geruchten die werden opgevangen. Als je op één of andere manier echter over vertrouwelijke informatie beschikt waarvan je weet dat dit beter niet in de openbaarheid komt, wees dan ook zo verstandig om dit niet op een publiek forum te plaatsen.

17) Beperk het posten van links naar click-bait sites tot een absoluut minimum. Artikels op deze websites zijn zelden gebaseerd op feiten. Deze websites hebben niet tot doel het informeren van de lezer, maar daarentegen wel om zoveel mogelijk ‘clicks’ te behalen door het gebruik van sensationele (en nietszeggende) titels en zo meer inkomsten uit sponsoring te genereren. Voorbeelden van dergelijke websites zijn onder andere: www.voetbalkrant.com, www.voetbalnieuws.be en www.voetbalprimeur.be.

18) Dit forum is politiek neutraal. Dat wil zeggen dat dit forum geen voorkeur heeft voor een bepaalde politieke strekking en dat willen wij zo houden. Politieke campagnevoering op dit forum wordt niet getolereerd. Politieke discussies kunnen enkel in de daarvoor voorziene topic(s). Het gebeurlijk uiten van een persoonlijke politieke voorkeur in andere dan politieke topics vormt geen probleem. Het herhaaldelijk uiten van die voorkeur in andere dan de politieke topics raden we af wegens storend.

19) Beheerder en Moderatoren hebben het recht om posts en links die in strijd zijn met bovenstaande forumregels onmiddellijk en permanent te verwijderen, zonder dat de poster hiervan op de hoogte moet worden gesteld.

20) Op het door alle forumleden naleven van deze ‘forumregels’, wordt toegezien door de Beheerder en de Moderatoren van dit forum. Beheerder en Moderatoren zullen, bij vaststelling van een overtreding van een of meerdere forumregels, gepast reageren door het betreffende forumlid verbaal te wijzen op de overtreding of een waarschuwing of een ban te geven. Deze laatste maatregel (de ban) kan tijdelijk of definitief zijn. Ook kan een account (een tijd) op alleen-lezen worden gezet. Beheerder en Moderatoren nemen deze beslissingen altijd in eer en geweten (al dan niet na onderling overleg) en rekening houdend met de ernstgraad van overtreding van bovenstaande ‘forumregels’.

21) De opsommingen die in deze regels staan, zijn niet limitatief, en kunnen altijd uitgebreid worden. Een voorbeeld van een opsomming zijn de voorbeelden van click-bait sites.

22) Deze regels kunnen ten allen tijde aangepast worden, zonder kennisgeving aan de leden van dit forum. Van de leden wordt verwacht dat ze met regelmaat de regels bekijken.


GDPR/AVG

Onderaan deze site kunt u een link terug vinden naar het Privacy- en Cookiebeleid van Cercle Brugge Forum, of door hier te klikken.

Naast bovenstaande zal Cercle Brugge Forum ook alle IP adressen waarmee berichten gepost worden opslaan. Afhankelijk van je voorkeuren kunnen we ook emails sturen naar jou, dit ter beveiliging van je account.
Cercle Brugge Forum zal nooit uit zichzelf emails sturen zonder goedkeuring.

De gegevens die je ingevuld hebt tijdens de registratie worden louter gebruikt voor de functionaliteit van het forum, met uitzondering van de voorkeur voor ploeg. Deze gegevens worden nergens anders voor gebruikt, en zullen ook nooit worden doorgegeven aan een derde partij.

De informatie die u zelf verspreid in het forum, wordt aanzien als publiekelijke informatie, en kan geïndexeerd worden door zoekmachines en archiefmachines.

Door te klikken op "Ik ga akkoord met deze voorwaarden" gaat u ook akkoord met dit beleid.